18 november 2016

Projecten

Projecten

Exportslachterij T.Boer en zoon b.v.

Slachterij T. Boer is onderdeel van de van Drie groep en is één van de grootste kalverenslachterijen van Europa.
Door de ligging van de slachterij, vrijwel in de bebouwde kom, is T.Boer & zn. continue aan het werk om de overlast naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
Om deze reden zijn wij op zoek gegaan naar een mogelijkheid om de stankoverlast naar de omgeving toe zoveel mogelijk terug te brengen, zo mogelijk een halt toe te roepen.
Tegelijkertijd had T.Boer de ambitie om een exportvergunning voor de verenigde staten te bemachtigen, wat inhoudt dat er aan de hoogste kwaliteitseisen moest worden voldaan.
Eén van de eisen waaraan moest worden voldaan was dat de gehele productiefaciliteit van binnen gedroogd moest worden.
Wij hebben toen alle mogelijkheden tegen het licht gehouden en een installatie opgezet die de volgende zaken in één oplossing regelde:
– Stankbestrijding door eliminatie van zwavelwaterstof en ammoniak.
– Drogen van de lucht in de slachterij met als resultaat een droge slachterij
– Een aangename en constante temperatuur voor de werknemers in de slachterij.
– Reductie van de energieconsumptie.
Wij zijn er uitermate trots op dat de firma T.Boer & zn. b.v. uiteindelijk als eerste slachterij haar NVWA export vergunning voor de verenigde staten behaalde en dat wij daar een positieve bijdrage aan hebben kunnen leveren.

TITAAN Project Defensie

Het Theatre Independent Tactical Adaptive Armed Forces Network (TITAAN) is een netwerkoplossing voor de land- en luchtmacht waarmee overal ter wereld onder alle omstandigheden uit standaardbouwstenen een robuust en betrouwbaar netwerk voor militaire bevelvoering kan worden samengesteld.
In TITAAN heeft iedere militaire staf de beschikking over voldoende bouwstenen om een lokaal netwerk (LAN) te bouwen waarmee alle secties van de staf met elkaar zijn verbonden. Op deze manier kunnen zij met elkaar e-mailen, telefoneren (VoIP) en videoconferenties houden. Ook wisselen via dit netwerk de commandovoering-ondersteunende systemen zoals ISIS (Integrated Staff Information System) met elkaar gegevens uit. De gebruikte componenten zijn allemaal standaardelementen uit zowel de civiele als de militaire markt.
Deze componenten worden o.a. samengebouwd in transportkoffers, zogenaamde shock rack cases. Teneinde deze apparatuur te kunnen gebruiken dient zij ook gekoeld te worden, te meer omdat deze in de meest uiteenlopende omstandigheden (-40 gr C – 55 gr C) moeten blijven functioneren.
Wij hebben destijds i.s.m. Contour Advanced Systems de koelinstallaties voor het Titaan project ontwikkeld en gebouwd (> 300 eenheden).